Kritisk sygdom

Forsikring hjælper dig økonomisk i en svær tid, hvor du er blevet ramt af en alvorlig sygdom. Forsikringen udbetaler et større engangsbeløb ved diagnose på visse kritiske sygdomme. For dig og din familie giver det større økonomisk frihed til for eksempel at søge ekspertbehandling i udlandet eller tage orlov fra arbejde.

Hvem er omfattet?

Forsikringen kan etableres i forbindelse med en pensionsaftale eller i forbindelse med en sundhedsordning. Alt efter hvor du tegner den, kan forsikringen variere. Forsikringen kan tegnes for ansatte i danske virksomheder og organisationer og udstationeret personale. For udstationerede gælder forsikringen i det land, som forsikrede opholder sig midlertidigt i.
Forsikringen skal tegnes i alderen 18-67 år.

Forsikringer ved Kritisk sygdom:

På Skandia.dk, kan du se hvilke diagnoser, der er omfattet

> Forsikringer ved Kritisk sygdom

Selvrisiko

Der gælder ingen selvrisiko.
Betingelser: Dette er en kortfattet beskrivelse, som giver en generel opfattelse af forsikringen. Den nøjagtige forsikring fremgår af forsikringsbetingelserne, som kan rekvireres her

Én diagnose - én udbetaling

Når der én gang er sket udbetaling af forsikringssummen ved kritisk sygdom, bortfalder forsikringen for den diagnose, som har medført udbetalingen. I denne sammenhæng anses hjerneblødning, blodprop i hjertet, bypass-operationer og hjertetransplation som én og samme kritiske sygdom.

Udbetaling og karenstid

Udbetaling sker typisk 14 dage efter, vi har modtaget de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan bedømme din sag.

> Hent eller bestil forskringsbetingelser

Afkast top 3 - en måned

'Mere til dig'

Skandia tilbyder innovative pensions- og sundhedsløsninger til medarbejdere i danske virksomheder.

Vi udvikler produkter af høj kvalitet og lægger vægt på, at vores kunder får mere pension og mere sundhed hos os, end de kan få andre steder.

For som vi siger - 'mere til dig'.