Livsforsikring/forsikring ved dødsfald

Det er vigtigt at tage ansvar for sig selv og sin familie. Du kan aldrig gardere dig imod ulykkelige hændelser, men du kan - ved at vælge de rette forsikringselementer - medvirke til familiens økonomiske tryghed.

Du kan sikre dine børn en årlig udbetaling til for eksempel uddannelse.
Du kan tegne en individuel livsforsikring, som kan tilpasses din families behov med hensyn til begunstigelse, skatteforhold og familiesituation. Du kan vælge en Gruppelivsforsikring, der kan være et relativt billigt alternativ til en individuel forsikring. 

Hvis du er med i en pensionsordning gennem arbejdspladsen, vil der typisk være lavet en aftale, som dækker de flestes behov. Men hvis du har specielle ønsker, for eksempel i kraft af din alder eller familiesituation, så kan det være en god idé at tale med din rådgiver.

Livsforsikring

En livsforsikring tegnes for at sikre dine efterladte, hvis du dør. Du kan sikre familien et engangsbeløb eller løbende udbetalinger i en årrække.
Hvis du og din ægtefælle bidrager til økonomien på lige fod, er det vigtigt for begge parter at sikre familiens forsørgelse.
Kun du og din familie kender jeres særlige behov. Der skal tages hensyn til beskatning, familiesammensætning og fremtidsønsker - og om børnene er under uddannelse.

En livsforsikring er derfor ikke noget du opretter og derefter glemmer alt om. Når din situation ændrer sig, skal livsforsikringen tilpasses den nye livssituation.

Har du behov for en livsforsikring eller ønsker du at supplere en eksisterende, kan du aftale med os, hvor meget du ønsker at dine efterladte skal have udbetalt i tilfælde af din død. Derefter beregner vi en pris, som afhænger af din alder, hvor længe forsikringen skal løbe og af forsikringsbeløbets størrelse.

Typisk bliver forsikringen etableret i forbindelse med en pensionsaftale, som en integreret del af din firmapension

Børnepension

En relativt billig måde at etablere en livsforsikring på, er ved at lave en børnepension. Den udbetales, hvis den forsikrede (som skal være mor eller far) dør, inden barnet når en given alder - typisk 21 år.

Der er tale om en årlig udbetaling, som for eksempel kan anvendes til at sikre, at børnene har råd til at gennemføre en uddannelse. Børnepension udbetales, indtil barnet når den aftalte alder.

Udbetalingen er indkomstskattepligtig for barnet, men etableres som oftest op til barnets frikortsgrænse. På den måde opnåes en skattefri udbetaling.

Afkast top 3 - en måned

'Mere til dig'

Skandia tilbyder innovative pensions- og sundhedsløsninger til medarbejdere i danske virksomheder.

Vi udvikler produkter af høj kvalitet og lægger vægt på, at vores kunder får mere pension og mere sundhed hos os, end de kan få andre steder.

For som vi siger - 'mere til dig'.