Tab af erhvervsevne

Denne forsikring skal sikre din indtægt indtil du skal på pension, hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom eller ulykke, således at du undgår økonomiske problemer oven i sygdommen!
Forsikringen træder i kraft hvis du taber erhvervsevnen på grund af sygdom eller ulykke.

Hos Skandia kan du sikre dig mod erhvervsevnetab på følgende måder:

  • Løbende udbetalinger til erstatning af den del af lønnen, du mister ved ikke at kunne arbejde
  • Invalidesum
  • Udbetaling af engangsbeløb i tilfælde af invaliditet
  • Fritagelse for indbetalinger

> Læs mere på skandia.dk

Hvis du bliver invalid og ikke selv har råd til at opretholde indbetalingerne på din pensionsordning, kan du få fritagelse for indbetaling. Du sikrer dig således mod at din pensionsopsparing går i stå, så du stadig har en fornuftig pension når du når pensionsalderen, selvom du er blevet invalid.

Afkast top 3 - en måned

'Mere til dig'

Skandia tilbyder innovative pensions- og sundhedsløsninger til medarbejdere i danske virksomheder.

Vi udvikler produkter af høj kvalitet og lægger vægt på, at vores kunder får mere pension og mere sundhed hos os, end de kan få andre steder.

For som vi siger - 'mere til dig'.