Rådgivning om sundhedsløsninger


Det handler om, hvordan du får det optimale ud af din sundhedsforsikring i Skandia Lifeline og Mølholm Sundhed. Jysk Pension udbyder begge forsikringer, som sikrer dig en hurtig behandling, hvis uheldet er ude. Du slipper for unødig bekymring og ventetid og springer køen over. Vi er altid til rådighed, hvis du har brug for råd om, hvordan du får mest ud af din sundhedsforsikring.

Hvad dækker det?

Sundhedsikringen supplerer det offentlige sundhedsvæsen, når det gælder:

  • Forundersøgelser
  • Indlæggelse og operation
  • Genoptræning og medicin
  • Hjælpemidler under sygdomsforløbet
  • Behandlinger hos psykolog
  • Behandlinger hos psykiater
  • Behandlinger hos fysioterapeut
  • Behandlinger hos kiropraktor

Ventetid på de mest almindelige operationer (f.eks. knæ- og rygoperationer) forkortes betydeligt. Undersøgelses- eller behandlingsprocessen igangsættes ofte inden for 10 arbejdsdage.

Du har mulighed for at udvide din sundhedsforsikring med hele sundhedsspektret. Det sikrer bl.a. rådgivning og forebyggende sundhedstests, efterbehandling, udbetaling af en forsikringssum ved en konstateret kritisk sygdom og behandling over hele verden.

Hurtighed og effektivitet

Ventetid og uvished er det sidste, du har brug for, når dit helbred svigter. Derfor bliver undersøgelser og behandlinger hos specialisterne i Skandia og Mølholm altid sat i gang med det samme, du anmelder en skade.

I Skandia og Mølholm vil du opleve, at omsorg er indlevelse og forståelse, men det er sandelig også hurtighed og effektivitet.

Afkast top 3 - en måned

'Mere til dig'

Skandia tilbyder innovative pensions- og sundhedsløsninger til medarbejdere i danske virksomheder.

Vi udvikler produkter af høj kvalitet og lægger vægt på, at vores kunder får mere pension og mere sundhed hos os, end de kan få andre steder.

For som vi siger - 'mere til dig'.