Skandias sundhedssikring

Skandias sundhedssikring hedder Lifeline. Skandias netværk rummer en lang række af private leverandører fra både ind- og udland - alle med høj kompetence og god kvalitet. Dette sikrer, at du, som Lifeline-kunde, altid får den optimale omsorg og kvalitet i behandlingsforløbet.  

Skandia Sundhed

Her gør vi en forskel

Uddannede sygeplejersker

På Lifelinelinjen® benytter vi udelukkende uddannede sygeplejersker med en bred sundhedsfaglig viden. Det betyder, at du altid får en erfaren person i røret, når du anmelder en skade.

Omsorg fra første symptom

Lang ventetid på undersøgelse og behandling skaber utryghed. Derfor kommer du altid, via din sundhedsforsikring hos Skandia, hurtigt til den rette specialist eller privathospital. Gennem hele sygdomsforløbet hjælper vi dig med alle de praktiske ting - lige fra tidsbestilling til opfølgning på eventuel efterbehandling.

Højst 10 dages ventetid

Når du ringer til Skandia, vil du oftest samme dag få at vide, hvornår du kan komme til undersøgelse/behandling hos en specialist. Vi gør alt for at sikre dig et godt og hurtigt forløb.

Omfattende netværk

Skandia har Nordens mest udbyggede netværk med adgang til førende privathospitaler og klinikker og mere end 2.000 lægespecialister.
Som kunde i Lifeline, har du desuden mulighed for, under rejse, at benytte dig af vores mere end 35 modtagelser i Norge, Sverige og Finland.


    
   

Telefonen er aldrig lukket

Efter kl 16 i hverdage og i weekenden passes Lifelinelinjen® af SOS International. Hvis du anmelder en skade i dette tidsrum, vil SOS International udfylde en skadesrapport. Den førstkommende hverdag herefter, vil du blive kontaktet af en sygeplejerske fra Lifelinjen®, som foretager de nødvendige kontakter og tidsbestillinger.

Din egen læge er med

Det kan være svært at stille en diagnose over telefonen. Derfor anbefaler vi til tider, at du må konsultere din egen læge. Når denne har fundet frem til hvilken undersøgelse eller behandling du skal til, bestiller Skandia hurtigt tid hos en behandler i netværket.

Skandias kunder er forsikrede i tilfælde af fejlbehandling

Jyllands Posten bragte onsdag den 2. oktober en artikel om en kvinde, som ikke har kunnet få erstatning fra den offentlige patientforsikringsordning for en skade forårsaget af en kiropraktor.

Patientskadeankenævnet har afvist at tilkende kvinden erstatning, fordi den omtalte kiropraktor var ansat af kvindens arbejdsgiver og dermed ikke omfattet af den gruppe behandlere, der er nævnt i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Mediernes unuancerede dækning af sagen har desværre ført til, at der kan være opstået tvivl om, hvordan danskere med en sundhedsforsikring, er stillet.

Skandias kunder er altid omfattet af forsikring

Alle behandlere i Skandias netværk har en privat ansvarsforsikring, der dækker eventuel fejlbehandling, i tilfælde hvor behandlingsforløbet falder udenfor patientforsikringsordningen. Skandias kunder er dermed altid omfattet af en forsikring, hvis de bliver fejlbehandlet.

Lovgivning på området granskes

Skandia vil på baggrund af de seneste dages artikler foretage en nøje gennemgang af reglerne på området for at identificere, om der skulle være yderligere uklarheder eller huller i den nuværende lovgivning, som kan skabe tvivl om, hvordan vores kunder er stillet.

Afkast top 3 - en måned

'Mere til dig'

Skandia tilbyder innovative pensions- og sundhedsløsninger til medarbejdere i danske virksomheder.

Vi udvikler produkter af høj kvalitet og lægger vægt på, at vores kunder får mere pension og mere sundhed hos os, end de kan få andre steder.

For som vi siger - 'mere til dig'.