Sundhedspolitik

Alle taler om sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Udfordringen er at gøre noget ved det. Med en nedskreven og aktiv sundhedspolitik får din virksomhed et godt grundlag for mere tilfredse medarbejdere.

  • Medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde kommer i fokus.
  • Der bliver skabt gode rammer på arbejdspladsen - til gavn for alle
  • En sundhedspolitik passer godt på både raske og syge

En sundhedspolitik handler om at skabe et godt arbejdsklima samt forebygge og reducere sygefravær. Den bør også hjælpe langtidssyge medarbejdere med at komme i gang igen og rumme mulighed for effektiv og omsorgsfuld behandling ved sygdom eller skade.

Jysk Pension hjælper gerne med at udarbejde en sundhedspolitik - gratis og uforpligtende.

Hvad omfatter en sundhedspolitik?

En sundhedspolitik kan blandt andet omfatte:

  • En definition af sundhed
  • En beskrivelse af de aktiviteter, som fremmer arbejdsglæden og trivsel i virksomheden.
  • En beskrivelse af de værdier i virksomheden, som skal styrkes eller understøttes med en sundhedspolitik.
  • Mål og handlingsplaner
  • Ansvar, ressourcer og konkrete tiltag
  • En løbende evaluering

Hvad en sundhedspolitik i jeres virksomhed skal indeholde, er helt individuelt. Men som en godt start, tilbyder Jysk Pension hjælp til at få etableret rammerne. Med vores erfaring på området kan vi i samarbejde med virksomheden få kommunikeret en holdning til sundhed på arbejdspladsen.

Afkast top 3 - en måned

'Mere til dig'

Skandia tilbyder innovative pensions- og sundhedsløsninger til medarbejdere i danske virksomheder.

Vi udvikler produkter af høj kvalitet og lægger vægt på, at vores kunder får mere pension og mere sundhed hos os, end de kan få andre steder.

For som vi siger - 'mere til dig'.